o nama
 
izdavaštvo
 
dizajn
 
narudžbe
 
kontakt
 
   
 

Josip Janković rođen je u Đakovu, diplomirao psihologiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U svom radnom životu bavio se psihologijom odgoja i obrazovanja, kliničkom, socijalnom, bračnom i obiteljskom psihologijom, ovisnostima i drugim poremećajima u ponašanju, a osobito njihovom prevencijom.

Kreirao je poseban pristup prevencije poremećaja u psihičkom funkcioniranju i ponašanju djece i mladih koji se pod nazivom Male kreativne socijalizacijske skupine primjenjuje na mnogim područjima Hrvatske. Educirao je, organizirao i supervizirao predbračna, bračna i obiteljskih savjetovališta - u Zagrebu, Osijeku i Karlovcu, a u vrijeme i nakon Domovinskog rata savjetovališta za prognanike, branitelje i njihove obitelji.

Kao redovni profesor na Studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu penzioniran je krajem 2009. godine. Više godina predavao je više kolegija i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta "Josip Juraj Strossmayer" u Osijeku na katedri za psihologiju. I dalje, kao gostujući profesor, predaje više kolegija na Studiju socijalnog rada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Uređivao je, bio ili je još uvijek član uredništva više znanstvenih časopisa (Revija za socijalnu politiku, Ljetopis socijalnog rada), a neke je i pokrenuo (Anali Studentskog centra u Zagrebu). Pripremio je, organizirao i vodio niz edukacija za stručnjake najrazličitijih profila, kao i pripadnike posebnih skupina (časne sestre reda Klanja-teljica krvi kristove i druge) iz područja komunikacijskih vještina, vođenja, prenošenja znanja i dokimologije u okviru UNICEFa, Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva Zdravstva i socijalne skrbi, Zavoda za prosvjetu, Hrvatskog pedagogijskog društva, Hrvatskog liječničkog zbora, Društva za psihološku pomoć, udruge "Poticaj", "Djeca prva" i drugih.

Objavio je dvadesetipet izvornih znanstvenih radova, brojne pregledne znanstvene i stručne radove i dvadesetak knjiga iz područja komunikologije, savjetovanja, supervizije, obiteljske terapije, prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih, odgoja za mir i nenasilje među kojima i:

Sukob ili suradnja Alinea, Zagreb, 1993, 1994. i 2002.
Obitelj i droga Školske novine, Zagreb, 1994.
Vrtić - škola - droga Školske novine, Zagreb,1995.
Zločesti đaci genijalci Alinea, Zagreb, 1996.
Pristupanje obitelji Alinea, Zagreb, 1996. i 2004. 
Savjetovanje: nedirektivni pristup Alinea, Zagreb, 1997.
Zajedno jači 2 Proni, Osijek - Vukovar, 2000.
Savjetovanje - psihodinamski pristup et cetera, Zagreb, 2004.
Savjetovanje u psihosocijalnom radu et cetera, Zagreb, 2004.
Rječnik dijete-odrasli et cetera, Zagreb, 2007.
Obitelj u fokusu et cetera, Zagreb, 2008.
Plodovi roditeljskih poruka et cetera, Zagreb, 2012.