o nama
 
izdavaštvo
 
dizajn
 
narudžbe
 
kontakt
 
   
 

klikni za pregled

 

Knjiga se bavi obitelji, roditeljstvom i djecom.

Naglasak je stavljen nautjecaj ranih roditeljskih poruka (verbalnih i neverbalnih) na razvoj djeteta, negovu osobnost, ponašanje i psihičko funkcioniranje.

Prikazom rezultata znanstvenih istraživanja koja je autor sa suradnicima proveo u Hrvatskoj tjekom više godina, fokusiranih na djecu od 12 do 14 godina, srednjoškolce i odrasle u vrijeme stupanja u brak, nudi se nepoznata ili nedovoljno poznata slika o djelovanju roditelja i drugih odraslih, osobito onih u ulozi značajnih drugih, na izgradnju novih naraštaja. Nadalje, autor potvrđuje svoje osnovne teze da nema zločeste djece i da su za poremećaje u ponašanju odgovorni odrasli, a ne djeca. On također smatra da su prvi nagovještaji poremećaja u ponašanju zapravo "SOS" signali, pozivi u pomoć odraslima. Djeca koja ih šalju, zbog izloženosti brojnim rizičnim čimbenicima, nisu u postojećim uvjetima u mogućnosti uspostaviti homeostatsku ravnotežu, a izostanak adekvatnog odgovora odraslih dovodi do fiksiranja nepoželjnih ponašanja koja će u nastavku prijeći u poremećaje u ponašanju, asocijalna, antisocijalna i kriminalna ponašanja, ali i ozbiljne psihičke poremećaje.

O tome koliko roditelji, odgajatelji, učitelji i drugi stručnjaci uključeniu odgojno obrazovni proces prepoznaju i uspiju odgovoriti na djetetove pozive ovisi u kakvu će se ličnost pojedino dijete razviti.