o nama
 
izdavaštvo
 
dizajn
 
narudžbe
 
kontakt
 
   
 

klikni za pregled

 

Knjiga je, kao što i njezin naslov kaže, posvećena savjetovanju u kompleksnom području psihosocijalnog rada koje obuhvaća obiteljske probleme, odgoj, obrazovanje, psihologiju, zaštitu i unapređenje duševnog zdravlja, socijalni rad kao i gospodarstvo i niz drugih područja ljudskog djelovanja.

Izvaci iz recenzija

prof. dr. sc. Josip Obradović, sveučilišni profesor, poznati istraživač s područja obiteljske psihologije
Knjiga Josipa Jankovića Savjetovanje u psihosocijalnom radu predstavlja ozbiljan i uspješan pokušaj da se na jednom mjestu prikažu svi važniji moderni temeljni pravci savjetovanja u psihosocijalnom radu i isto tako da se potencijalnom čitatelju omogući uvid u niz primjera savjetovanja koji mogu poslužiti ne samo za informiranje, nego i kao polazište u savjetovališnom radu. U tom smislu apsolutno preporučam da se ovo djelo objavi i siguran sam da će vrlo korisno poslužiti kao udžbenik svima onima koji se bave savjetovanjem: psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima kao i studentima dodiplomskog i poslijediplomskih studija socijalnog rada, defektologije, psihologije, medicine.

prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, psihoterapeut i predstojnik Klinike za psihološku medicinu KBC Rebro u Zagrebu
Autor daje osnovne podatke o pojmu savjetovanja, razjašnjava važan pojam primjerenog termina za osobu koja traži pomoć... Važnost daje problemu potrebe za psihosocijalnom pomoći koja uključuje ne samo pojedinca nego i obitelj, radnu sredinu i širu društvenu zajednicu, problemu motivacije te pitanju stručnosti u pružanju primjerene pomoći bez koje se ona ne može pružiti, a ova knjiga omogućuje stručnjacima u ovom području potrebna predznanja.U drugom dijelu knjige detaljno su obrađeni različiti teorijski pristupi savjetovanju. Poseban prostor posvećen je nedirektivnom pristupu, edukaciji i superviziji. Zaseban dio knjige čine vježbe koje primjereno daju mogućnost budućim ekspertima iz ovog područja da prorade određene posebne aspekte procesa savjetovanja. Ovaj dio objašnjava i omogućava upoznavanje i samoupoznavanje sudionika edukacije.

prof. dr. sc. Vlatko Previšić, profesor na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Djelo je napisano tako da studenti i praktičari mogu dobro razumjeti sve njegove djelove bez obzira na složenost teorijskih postavki i metodičko-aplikativnih elemenata. Povremena polemičnost u tekstu daje mu živost i osigurava razvijanje kritičkog duha. Posebnu vrijednost ima postupnost u pristupu edukaciji. Tu se jasno naglašava svaki ključni korak od samoupoznavanja, preko rada na sebi i učenja potrebnih teorijskih znanja i vještina do vježbanja cjelokupnog procesa savjetovanja, njegove supervizije i evaluacije. Rukopis ovog djela vrijedan je prilog ovom tako slabo pokrivenom području u našoj udžbeničkoj literaturi.