o nama
 
izdavaštvo
 
dizajn
 
narudžbe
 
kontakt
 
   
 

klikni za pregled

 

Recenzije

Prof. dr. sc. Dubravka Maleš: Autor polazi od činjenice da se savjetovanje kao metoda koristi u različitim područjima društvenog života, od odgoja i obrazovanja do socijalne skrbi i zdravstva. Širina primjene savjetovanja uključuje raznolikost kako među onima koji trebaju pomoć tako i među onima od kojih se očekuje da pruže pomoć... Takav pristup može pružiti samo savjetovatelj koji je vrlo široko educiran i koji poznaje više pristupa... Profesionalno napisan, rukopis rezultat je autorova osobnog iskustva u provođenju savjetovanja, ali i teorijske zaokupljenosti ovom problematikom.... Svrha je rukopisa prikazati proces odvijanja savjetovanja kao i referentni okvir u kojemu se taj proces odvija... Rukopis ima karakter priručnika. Namijenjen je svima onima koji osjećaju da svoja stručna znanja trebaju i žele obogatiti novim znanjima u shvaćanju i provođenju procesa savjetovanja. Na jednostavan, pregledan i zoran način nudi uvid u psihodinamski pristup, kao i dragocjenu podršku nastojanju da se pomogne svima onima kojima je potrebna pomoć savjetovanjem. To je knjiga koja se ne čita samo jednom. Knjizi će se čitatelj vraćati svaki puta kada bude želio provjeriti svoje postupke i ući u "tihi dijalog" s autorom, ali i sa samim sobom.

Prof. dr. sc. Ljiljana Moro: Ovaj priručnik dobro će poslužiti, osim za edukaciju socijalnih radnika, psihologa, pedagoga i defektologa, i u izobrazbi viših medicinskih sestara koje rade s kroničnim i teškim bolesnicima kako bi mogle stvoriti profesionalni self i prepoznati koje nesvjesne zahtjeve u pojedinom momentu bolesnik ima. Priručnik može poslužiti i u edukaciji medicinara koji bi uz Psihološku medicinu imali jedan uvodnik u radu s bolesnicima. Jedan dio teksta bi mogao poslužiti i kao psihološka propedeutika...Priručnik koji na jasan i prihvatljiv način stručnjacima različitih struka omogućava razumijevanje odnosa s psihodinamske točke gledišta te može poslužiti i u borbi za bolje razumijevanje psihološkog, a time doprinijeti smanjenju stigme. Ovaj način nuđenja psihološke materije jedna je od mogućnosti i oblika antistigma programa.

Prof. dr. sc. Aleksandar Halmi: Koliko god Rogersov pristup bio općeprihvaćen u teorijskom i praktičkom pogledu, brojnost, kompleksnost i raznolikost problema sve više nameće potrebu za unošenjem novih perspektiva u promatranju, razumijevanju, proradi i razrješavanju, odnosno, uspješnom suočavanju s psihosocijalnim problemima.... Takvo stanje potreba imperativno zahtjeva uvođenje novih pristupa u savjetovanju... Stoga ovaj priručnik već samom svojom pojavom predstavlja više nego dobrodošlu prinovu u ovom tako oskudno opskrbljenom području... njegove kvalitete - aktualnost, jasnoća prezentacije i najsloženijih teorijskih kompleksa i praktičnih problema kao i putova njihovog razrješavanja u praksi, postupnost u uvođenju čitatelja/korisnika, budućeg savjetovatelja ili eksperta zainteresiranog za proširenje kruga poznavanja specifičnih pristupa savjetovanju, sažetost teksta koji, dan na najmanjem mogućem broju strana, nudi gotovo sve što je potrebno za upoznavanje s jednim tako složenim pristupom, njegovom teorijom i praktičnom primjenom te životnost teksta proizišlu iz iskustva primjene.