o nama
 
izdavaštvo
 
dizajn
 
narudžbe
 
kontakt
 
   
 

Mia Janković Shentser (1977, Zagreb) diplomirala je na ALU, nastavnički odsjek, u kiparskoj klasi prof. Vuce. Bavi se kiparstvom, slikarstvom, grafikom, ilustracijom, performansom, te scenografijom, izrađivanjem maski, glazbenih instrumenata i različitih objekata. Izlaže samostalno, kao dio udruge, grupe ili tima u Hrvatskoj, Poljskoj, Njemačkoj i Izraelu. Studira klesarstvo na Likovnoj Akademiji Banares Hindu Univercity i keramiku u studijima u Jeruzalemu.

Objavljuje ilustracije (osječka , izdavačka kuća >Altagama<, u knjigama izdavačke kuće >Ex Libris, >Barbat<, >Et cetera<). Jedna je od autora uključenih u Katalog ilustratora Hrvatske.

Održala je više likovnih radionica (žičani nakit, mozaik, Rijeka; kiparenje kartonom, V. Lošinj; >Crtanje desnom stranom mozga<, Međunarodni centar za usluge u kulturi, Zagreb; >Maske kroz tradicije<, Međunarodni centar za usluge u kulturi, Zagreb; Gradska knjižnica, Karlovac). Dobitnica je nagrade za najbolji performance na svjetskom alternativnom kazališnom >festivalu Akko<, Izrael, 2004. kao dio tima u kojem oblikuje scenu, maske i skulpture i glumi. Član je HZSU-a.

Studij
1996. -2001. ALU, nastavnički smjer, kiparski odsjek, klasa prof. Vuce
2005. -06. studij klesanja s prof. Madan Lalom Pandey na ALU pri Banareškom Hindu Sveučilištu (BHU), Varanassi, Indija
2007. I '08. tečajevi keramike, keramički studio "Ida" i Ana Karmi.

Kolonije
1997. kolonija studenata ALU, organizator - HV Samobor, Samobor
1999. kolonija likovnih umjetnika, Bjelolasica